Javni poziv za prijavu projekata iz oblasti medija

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2018. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2018. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna.