Obavijest o izboru članova Skupštine VS Livno

obavijestNa temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“; broj: 34/03 i 65/13), te članka 5. Stavka 4. Odluke o vršenju ovlasti Skupština javnih poduzeća („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 4/10 i 6/16), a u svezi s člankom 24. Privremene Statutarne odluke Grada Livna, broj: 01-02-1777/17 od 09.03.2018.godine, nakon provedenog Javnog natječaja, Gradonačelnik Livna donosi rješenje o konačnom imenovanju Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Rješenje je u privitku.