U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 11. travnja 2018. održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu su, između ostaloga, izvješća o radu povjerenstava Gradskog vijeća Livna za prošlu godinu. Potom, prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova analize poljoprivrednog zemljišta putem uzorkovanja, fizikalno-kemijskog ispitivanja tla i davanju stručnih preporuka, kao i prijedlog Odluke o visini naknade i načinu ustupanja na korištenje ribolovne zone na području Grada Livna za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova. Kompletan dnevni red je u privitku. Sjednica počinje u devet sati.