Natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Veterinarske stanice u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. U Skupštinu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno biraju se tri člana.Prijave u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. U nastavku je kompletan tekst natječaja.