Oglas o prodaji garaža u Livnu

obavijestSlužbe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije, 13. studenog 2017. u maloj vijećnici zgrade Općine Livno-ured br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje garaža 10. studenog 2017. u periodu od 10 do 12 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.