Oglas o prodaji parcele

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 3/22, Gradilište, upisano u zk.ul. 1494, k.o. Potočani, u površini od 1500 m2. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog ili stambeno-poslovnog objekta. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 27. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.