Oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove , o b j a v lj u j e

O G L A S
o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever,upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug,upisane u zk.ul.457,k.o.Livno, a kako slijedi:

Broj garaža      Površina              Početna cijena
4                     16,53 m2            4.959,00 KM (300 KM/m2)
5                     17,67 m2            5.301,00 KM (300 KM/m2 )
8                     18,10 m2            5.430,00 KM (300 KM/m2)

Napomena:Postoji mogućnost kupnje dvije garaže u jednom bloku koje se mogu spojiti u jednu konstruktivnu cjelinu.
Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije,dana 28.08.2017.god.
u maloj vijećnici zgrade Općine Livno-soba br.51,sa početkom u 12 sati.