Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona, putem javnog nadmetanja-licitacije .Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 161/31, Gradilište, upisano u zk.ul. 3343, k.o. Livno, u površini od 2459 m2, u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 7. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12,00 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list izdanje za BiH). Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na 18. kolovoza 2017.godine u periodu od 10 do 14 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.