Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na Begovači

obavijestSlužbe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Livno objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača , putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 3/41, Gradilište, upisano u zk.ul. 1478, k.o. Potočani, u površini od 4464 m2, na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta za proizvodnu djelatnost. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina 3. kolovoza2017.godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Livno, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama. Kompletan tekst oglasa je u privitku.