Natječaj za izbor i imenovanje članova NO JP "Komunalno" d.o.o. Livno

Načelnik Općine Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Livno. Prijave u zatvorenoj kuverti dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.