Javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija s područja Općine Livno

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija i asocijacija sa područja općine Livno za 2017. godinu. Pravo sudjelovanja ostvaruju udruge i druge nevladine organizacije i asocijacije s područja općine Livno koje su registrirane i djeluju na području općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Livno, ili na općinskoj web stranici. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informiranja i na službenoj web stranici Općine Livno.