U četvrtak sedma sjednica Općinskog vijeća Livna

vijece novoU četvrtak 1. lipnja bit će održana sedma sjednica Općinskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana „Livno 2000“, prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „CENTAR III“ kao i izvješće o radu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2016.godinu, izvješće o radu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno za 2016.godinu te izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Livno za 2016.godinu.