Ponovljeni javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane skupine žena

usaid                       grb livna4

Općinski načelnik Općine Livno objavljuje ponovljeni javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane skupine žena. Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena da same osnivaju poduzeća ili obrt. Kompletan tekst poziva, kao i naputak i prijavni obrasci su u privitku.