Natječaj za izbor i imenovanje članova NO RTV Livno i UV Gradske ljekarne

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV Livno i javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Livno. U Nadzorni odbor "RTV Livno" bira se i imenuje pet članova, a u Upravno vijeće "Gradske ljekarne Livno " biraju se i imenuju tri člana. Prijave s potrebnim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Kompletan tekst javnog natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno, te lokalnim medijima.