Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju „Centra Livanjskog sira“ i provođenje stručnog nadzora

ceska agencijaČeška razvojna agencija, organizaciona jedinica države podređena Ministarstvu vanjskih poslova Češke republike, traži izvršitelja – projektanta, koji će osigurati izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju „Centra Livanjskog sira“ i zatim provesti stručni nadzor.