Javni poziv za zakup zemljištva u državnom vlasništvu na području livanjske općine

obavijestOpćinski načelnik objavljuje javni poziv za za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Livno. Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 22.3.2017. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Općine Livno -Centar za pružanje usluga građanima. Otvaranje ponuda obavit će se 24.3.2017. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Općine Livno. Sve informacije u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj 15 općine Livno, ili na telefon broj +387/34/206-231. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.