OGLAS ZA PRODAJU PARCELA NA VAGNJU

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana Vaganj. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke osobe (državljani Bosne i Hercegovine i osobe koje nemaju državljanstvo BiH, a rođene su u Bosni i Hercegovini ili su potomci državljana BiH, kao i državljani onih država koji mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH pod uvjetom reciprociteta, uz napomenu da državljani Republike Hrvatske koji nemaju i državljanstvo BiH nemaju pravo sudjelovanja na licitaciji, osim u slučaju da imaju prijavljen stalni boravak u BiH) i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem list za BiH. Datum objave je 23. rujna. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

 

Prilog:
Download this file (Vaganj.pdf)Vaganj.pdf[ ]72 kB