Obrasci/zahtjevi

Obrasci/zahtjevi - Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove

 1. Obavijest o ponovnom početku rada obrta nakon privremene obustave

 2. Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje obrta kao dodatno zanimanje

 3. Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje sezonskog obrta kao osnovno
     dopunsko zanimanje

 4. Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje vezanog obrta kao osnovno
    dopunsko zanimanje

 5. Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti autoškole

 6. Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju taksi prijevoza ili auto prijevoza

 7. Zahtjev za izdavanje rješenja o odjavi obrta

 8. Zahtjev za izdavanje rješenja o odjavi poljoprivredne djelatnosti

 9. Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi obavljanja obrta

10. Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

11. Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe u poljoprivredi

12. Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe u samostalne
     gospodarske djelatnosti

13. Zahtjev za izmjenu odobrenja za rad obrta

14. Zahtjev za odjavu taksi prijevoza autoprijevoza

15. Zamolba za izdavanje uvjerenja za poljoprivrednu djelatnost

16. Zamolba za izdavanje potvrde - zakup zemljišta

17. Zamolba za poljoprivrednu suglasnost

18. Zamolba za poljoprivrednu suglasnost - određen rok

19. Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta

20. Obrasci za upis u registar gazdinstva i klijenata

21. Zahtjev za izdavanje radne radne knjižice

22. Zahtjev za odobravanje financijske potpore za podizanje nasada

23. Obavijest o početku rada trgovačke radnje - pravne osobe

24. Obavijest o prestanku rada trgovačke radnje

25. Zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje žive glazbe u samostalnoj ugostiteljskoj radnji

26. Zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje žive glazbe u ugostiteljskoj radnji u sastavu
     gospodarskog društva

27. Zahtjev za izdavanje odobrenja za povremeno obavljanje trgovačke djelatnosti

28. Zahtjev za izdavanje odobrenja za povremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti

29. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad samostalne trgovačke radnje

30. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad samostalne ugostiteljske radnje

31. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje mjenjačkih poslova

32. Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni odobrenja za rad samostalne trgovačke radnje

33. Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni odobrenja za rad samostalne ugostiteljske radnje

34. Zahtjev za izdavanje rješenja o odjavi rada ugostiteljske radnje - pravne osobe

35. Zahtjev za izdavanje rješenja za rad ugostiteljske radnje - pravne osobe

36. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti u prostorima uplatnih mjesta

37. Zahtjev za izdavanje uvjerenja

38. Zahtjev za odjavu samostalne trgovačke radnje

39. Zahtjev za odjavu samostalne ugostiteljske radnje

40. Zahtjev za odjavu ugostiteljske radnje - pravne osobe

Obrasci/zahtjevi - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

 1. Prijedlog za izvlaštenje nekretnina

 2. Zahtjev za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

 3. Zahtjev za davanje u zakup poslovnog prostora

 4. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nekorištenju tuđe imovine

 5. Zahtjev za izradu geodetskog elaborata izmjere

 6. Zahtjev za kopiju katastarskog plana

 7. Zahtjev za kupoprodaju zemljišta

 8. Zahtjev za prijepis posjedovnog lista

 9. Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu u svrhu legalizacije
     objekta

10. Zahtjev za utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na neizgrađenom građevinskom
     zemljištu

11. Zahtjev za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu uporabu objekta

12. Zahtjev za uvjerenje o posjedovnom stanju

13. Zahtjev za vraćanje u posjed nekretnine u vlasništvu grada

Obrasci/zahtjevi - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

 1. Obrazac za dodjelu stanova

 2. Obrazac za ukopno mjesto

 3. Zahtjev za izdavanje građevne dozvole

 4. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

 5. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole - informacije

 6. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

 7. Zahtjev za izmjene građevne dozvole

 8. Zahtjev za izmjene lokacijske dozvole

 9. Zahtjev za izmjene uporabne dozvole

10. Zahtjev za komunalne djelatnosti

11. Zahtjev za obnovu

12. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina na poljoprivrednom zamljištu

13. Zahtjev za parcelaciju zemljišta

14. Zahtjev za uvjerenja