U srijedu 23. lipnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece dvd.prveU srijedu 23. Lipnja bit će održana četvrta redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je , između ostaloga, prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Plana parcelacije Detaljnog plana uređenja „Stanica" Livno, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno, te Prijedlog odluka o prodaji građevinskog zemljišta.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja u Vladi RH Tomislav Ćorić boravio u dvodnevnom posjetu Livnu

coric gradonacelnik coric gospodastvenici

Ministar gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske Tomislav Ćorić posjetio je Livno. Uz livanjskog gradonačelnika Darka Čondrića domaćini posjete bili su zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović i predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Tijekom dvodnevnog posjeta održano je niz sastanaka na kojima je bilo riječi, prije svega o potencijalima Livna, stanju u gospodarstvu i unaprjeđenju suradnje s Republikom Hrvatskom kao i ostvarivanju suradnje s hrvatskim gradovima i općinama u pograničnom području. Potencijali Buškoga jezera bili su tema razgovora s ministrom Ćorićem kojega su domaćini upoznali s trenutačnom situacijom kada je u pitanju naknada koju Republika Hrvatska izdvaja Livnu po osnovu korištenja ovog vodnog resursa.

Javni natječaj za prijem državnih službenika u Gradsku upravu Livna

obavijestAgencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Grada Livna, objavljuje javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenik u Gradu Livnu i to pomoćnik gradonačelnika za financije i riznicu, pomoćnik gradonačelnika za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije i pomoćnik gradonačelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.