Produženje roka za prijavu do 28. siječnja

obavijestRok za podnošenje prijava po Javnom poziv za odabir korisnika infrastrukture Gradske tržnice od 10.1.2022. godine se produžuje i prijave se mogu podnijeti do 28.01.2022. godine (uključujući i taj dan) do 15:00 sati isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livno (šalter sala).

Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2022. godini

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2022. godinu. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. iz stavke „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku kao i prijavni obrazac.

Poziv poljoprivrednim proizvođačima da postanu korisnici infrastrukture gradske tržnice u Livnu

zgrada opine1U okviru projekta Podrška Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH EU4AGRI, Grad Livno će realizirati projekt „Inovativna Gradska tržnica“. S tim ciljem Gradonačelnik objavljuje javni poziv za odabir korisnika infrastrukture gradske tržnice. Cilj projekta je povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini, osigurati lakši plasman proizvoda, privući veći broj proizvođača i kupaca na tržnicu i ostvariti njihovu povezanost.