Interni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

obavijestGradonačelnik objavljuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu - viši referent za prijem podnesaka i ovjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme. Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „Interni oglas za prijem namještenika u Gradu Livnu – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Oglas Gradskog izbornog povjerenstva Livna

obavijestGradsko izborno povjerenstvo Livno raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnoga tima, tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata. Rok za podnošenje prijava je dvadeset dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Grada Livna, na mrežnoj stranici Grada Livna i lokalnim medijima. Kompletan tekst oglasa i potreban obrazac za prijavu su u privitku.

Javni natječaj za članove Skupštine JP Veterinarska Livno

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje tri člana Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.