Nastavljeni radovi na rekontrukciji Sirarske ulice u Livnu

sirarska1  sirarska 4

Ovih su dana nastavljeni radovi na rekonstrukciji Sirarske ulice u Gospodarskoj zoni Jug u Livnu. Prometnica se proteže s Avenije dr. Franje Tuđmana u spomenutu zonu prema Mušića selu. Odrađeni su pripremni radovi za asfaltiranje a u tijeku je izgradnja potpornog zida na križanju s Avenijom.

sirarska 3  sirarska 2

Također se vrše iskopi na starim vodovodnim cijevima koje je potrebno zamijeniti novima, nakon čega će biti postavljeni rasvjetni stupovi. Vrijednost ugovorenih radova je 488.907,12 konvertibilnih maraka za koje je u ime investitora Grada Livna ugovor potpisao gradonačelnik Luka Čelan a u ime izvođača radova direktor Livno putova Tomislav Vrdoljak.

Gradonačelnik Čelan je kazao da završetkom ovog projekta Livno dobiva još jednu prometnicu sa svima pratećim sadržajima. "Bitno je naglasiti da završetkom prometnice stvaramo i preduvjete za širenje GZ Jug i u tom ćemo dijelu vrlo brzo imati konkretne rezultate", istaknuo je gradonačelnik.  U financiranju projekta, uz Grad Livno, sudjeluje i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 250.000,00 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcijom Sirarske ulice bit će kompletno završena infrastruktura u Gospodarskoj zoni Jug.

sirarska 5  sirarska 6

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Vagnja

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Vagnja, k.o. Prolog putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2561/70 (kat. broj:68-2034/249), Ravni dolac, gradilište, upisano u zk.ul. 222, k.o. Prolog, u površini od 1 800 m2, na području Vaganja – Livno.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje kuće za odmor, 10. ožujka 2020. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

obavijestGradsko vijeće Livno, na sjednici održanoj dana 6. veljače 2020. godine, usvojilo je nacrt Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno.
Na istoj sjednici odlučeno je da se o nacrtu Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno provede Javna rasprava koju će organizirati i provesti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove.

Javna rasprava održat će se 11. i 12. veljače 2020. godine, u vremenu od 09.00-12.00 sati, u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (broj 50).

Prijedloge izmjena i dopuna nacrta Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno, zainteresirani mogu iznijeti usmeno ili u pisanoj formi tijekom Javne rasprave.