Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu prijedloga projekata

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata. Pozivaju se nevladine/neprofitne organizacije za prijavu prijedloga projekata u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Livna, iz sljedećih prioritetnih oblasti podrška inicijativama za promociju i edukaciju u oblasti poduzetništva, potporu za pokretanje start-up poslovnih subjekata, naročito za mlade, žene i osobe sa invaliditetom, potpora razvoju poduzetničkih potpornih institucija kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenje kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, promidžba volonterskog rada i lokalnih građanskih inicijativa po pitanjima zaštite stanovništva i zaštite okoliša, razvoj lokalne zajednice, te podrška inicijativama razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih (kulturni, sportski, ekološki, zabavni, inovacije i drugi sadržaji za mlade). Kompletan tekst poziva sa svim potrebnim pratećim dokumentima se u privitku.

Natječaj za radno mjesto u Gradskoj upravi Livna

obavijestNa zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto - stručni suradnik za obradu podataka i suradnju sa službama, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-66/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Potpisivanje Ugovora za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2021/22. godinu

stipendije221Danas su u prostorijama  Grada Livna potpisani ugovori s dobitnicima stipendija na području grada Livna. Gradonačelnik Darko Čondrić ugostio je stipendiste za akademsku 2021./2022. godinu, te im se prigodno obratio.

Gradonačelnik je izrazio je zadovoljstvo što ove godine svi studenti koji su imali prava i podnijeli zahtjev ujedno i ostvarili svoja prava i dobili stipendije. Poželio je studentima uspješan nastavak studija i ostvarenje ciljeva u struci, u nadi da veliki broj njih pronađe svoj cilj i životni put na prostoru Livna.